Lean Lider White Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom White Belt dedykowany jest osobom, które chcą rzetelnie ugruntować swoją wiedzę z zakresu Lean. Program certyfikacji daje uczestnikom możliwość bezpośredniego zapoznania się z kluczowymi narzędziami oraz metodami, które prowadzą do optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Cel poszerzania wiedzy jest możliwy do osiągnięcia poprzez logiczny i spójny układ materiałów dydaktycznych w postaci kursów online. Łączy ze sobą sztandarowe wprowadzenie do koncepcji zarządzania, wskazując na wagę organizacji produkcji, funkcjonujących w niej strumieni, a także ich przepływu. Nieodłącznym dopełnieniem są elementy zapewnienia jakości, ciągłego doskonalenia, a także bardzo istotnego budowania kultury organizacji. Program poprowadzi Cię w nauce wskazując istotę podejścia systemowego, rozwiązywania problemów, a także kreowania postawy lidera nastawionego na pracę zespołową. 

Certyfikacja White Belt odsłania przed Tobą drogę do wnikliwego zrozumienia procesów i ich zależności, dając tym samym szansę na wypracowanie świadomości pracy nad wartością dodaną w Twojej organizacji oraz na wytyczenie kierunków usprawnień.

 

Czas trwania

Realizację pakietu rozpoczynasz w dogodnym dla Ciebie czasie.

Od tej pory uzyskujesz bezterminowy dostęp.

 

Co od nas dostajesz

Organizacja działań

 

 1. Uruchomienie kursów
 2. Spotkanie otwierające kick off
 3. Ustalenie terminów realizacji
 4. Spotkanie podsumowujące
 5. Certyfikacja

Rozpoczynając poziom White Belt uzyskujesz dostęp do platformy kursów online.

Opiekun programu omówi z Tobą formułę realizacji, a następnie dostosuje do Twoich potrzeb ramowy harmonogram działania. Każde szkolenie możesz traktować jako kamień milowy w swojej edukacji, mierząc kroki postępu. Zwieńczeniem Lean Lider White Belt jest test certyfikujący.

 

Plan działania

Realizacja działań:

 1. Przejście kursów na bazie ustalonego harmonogramu
 2. Zaliczenie testu certyfikującego

 

Certyfikacja:

 1. Podsumowanie projektu

 

 

Warunki zaliczenia

 • Ukończenie wszystkich kursów online
 • Zaliczenie testu certyfikującego

 

Czego się nauczysz

 • Kompleksowej wiedzy w obszarze Lean
 • Praktycznego podejścia do wdrażania działań optymalizacyjnych
 • Narzędzi i metod pozwalających ukierunkować przedsiębiorstwo
 • Narzędzi i metod pozwalających rozwiązywać problemy
 • Narzędzi i metod pozwalających optymalizować wszystkie procesy
 • Tworzenia kultury ciągłego doskonalenia
 • Podejścia systemowego do zarządzania firmą

 

 

Cena

2 295 zł netto

Lean Lider White Belt - Lean Lider