Lean Lider Black Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom Black Belt otwiera ścieżkę dalszego rozwoju dla osób posiadających kompleksową wiedzę z zakresu koncepcji Lean. Daje tym samym możliwość stania się specjalistą w wybranym obszarze, prowadząc Cię po skutecznych narzędziach i metodach szczupłego zarządzania. Program ukaże jak wdrażać systemowe rozwiązania w Twojej organizacji, przygotowując Cię odpowiednio merytorycznie dzięki dedykowanym kursom online, a także indywidualnym spotkaniom z grupą specjalistów. Twoja droga edukacji oraz wdrażania działań poparta będzie o sprawdzone praktyki oraz wypracowane standardy. Jeżeli chcesz budować zespół liderów wspierających projekty optymalizacyjne, a także czynnie wpływać na budowanie kultury organizacji, decydując się na ten program masz  szansę na osiągnięcie osobistego sukcesu w podejmowanym przedsięwzięciu.

 

Czas trwania

Czas trwania poziomu Lean Lider Black Belt to 6 miesięcy. Jego realizację możesz rozpocząć w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Czeka Cię kilka szczegółowo rozplanowanych etapów, które omówi z Tobą Opiekun programu tworząc harmonogram prac.

 

Co od nas dostajesz

 1. Kurs – Intro to Lean
 2. Kurs – dotyczący wybranego narzędzia
 3. Kurs – Skuteczny Lider
 4. Kurs – Zarządzanie projektami w praktyce
 5. Folder projektowy
 6. Plan projektu
 7. Formularze
 8. Narzędzia Excel
 9. Szablon prezentacji podsumowującej projekt
 10. Konsultacje z Opiekunem raz w tygodniu
 11. Możliwość konsultacji grupowych raz w miesiącu z innymi Liderami działającymi w danym temacie

 

Organizacja działań

 1. Inicjacja projektu
 2. Ustalenie sposobu komunikacji z Opiekunem programu oraz członkami zespołu
 3. Określenie Lidera i podliderów wybranego narzędzia
 4. Określenie terminów spotkań projektowych
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Rozpoczynając poziom Black Belt uzyskujesz dostęp do dedykowanych kursów online, które wprowadzą Cię merytorycznie w główny obszar działań, na który się zdecydowałeś. Opiekun programu omówi z Tobą formułę realizacji, przekazując do dyspozycji plan projektu, a także niezbędne narzędzia, standardy i formularze. Wspólnie ustalony kalendarz prac ukierunkowany na zarządzanie procesowe, przeprowadzi Cię przez etapy inicjacji projektu, dokładnej analizy procesów (definiując ich wpływ i dojrzałość w organizacji, wzajemne powiązania), a także wdrożenia wskaźników i szkolenia pracowników. Nieodłącznym następstwem tych kamieni milowych jest standaryzacja oraz monitorowanie wyników. Regularne konsultacje pomogą Ci w osiągnięciu postępu prac, a Opiekun będzie dla Ciebie wsparciem w wyznaczaniu drogi optymalizacji oraz przeprowadzeniu faktycznego wdrożenia. Program Lean Lider Black Belt zorganizuje Twoją pracę wyznaczając konkretne zadania, wymagając od Ciebie przygotowania materiałów, a także niezwykle ważnej współpracy z pozostałymi pracownikami.

 

Plan działania

Realizacja działań

 1. Zbieranie informacji potrzebnych do organizacji działań
 2. Realizacja szkoleń wewnętrznych
 3. Realizacja warsztatów narzędziowych
 4. Wdrażanie narzędzia – uruchomienie procesów związanych z wybranym obszarem
 5. Standaryzacja uruchomionych procesów
 6. Stabilizacja i stworzenie systemu utrzymywania wdrożonych działań

 

Certyfikacja

 1. Potwierdzenie wyników – dostosowanych do wybranego obszaru
 2. Podsumowanie projektu
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

 

 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Wyróżnienie – 200 000 zł oszczędności
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

Czego się nauczysz

 • Metodycznego podejścia do organizacji działań z wybranego obszaru
 • Wdrażania systemowych rozwiązań pozwalających osiągnąć określone rezultaty
 • Tworzyć grupę liderów wspierających działania optymalizacyjne
 • Działań pozwalających efektywnie wdrażać wybrane rozwiązania

 

 

 

Cena

9 450 zł netto

 

 

Dowiedz się więcej o narzędziach Lean

Lean Lider Black Belt - Lean Lider