Lean Lider Black Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom Black Belt otwiera ścieżkę dalszego rozwoju dla osób posiadających kompleksową wiedzę z zakresu koncepcji Lean. Daje tym samym możliwość stania się specjalistą w wybranym obszarze, prowadząc Cię po skutecznych narzędziach i metodach szczupłego zarządzania. Program ukaże jak wdrażać systemowe rozwiązania w Twojej organizacji, przygotowując Cię odpowiednio merytorycznie dzięki dedykowanym kursom online, a także indywidualnym spotkaniom z grupą specjalistów. Twoja droga edukacji oraz wdrażania działań poparta będzie o sprawdzone praktyki oraz wypracowane standardy. Jeżeli chcesz budować zespół liderów wspierających projekty optymalizacyjne, a także czynnie wpływać na budowanie kultury organizacji, decydując się na ten program masz  szansę na osiągnięcie osobistego sukcesu w podejmowanym przedsięwzięciu.

 

Czas trwania

Czas trwania poziomu Lean Lider Black Belt to 6 miesięcy. Jego realizację możesz rozpocząć w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Czeka Cię kilka szczegółowo rozplanowanych etapów, które omówi z Tobą Opiekun programu tworząc harmonogram prac.

 

Co od nas dostajesz

 1. Kurs – Intro to Lean
 2. Kurs – dotyczący wybranego narzędzia
 3. Kurs – Skuteczny Lider
 4. Kurs – Zarządzanie projektami w praktyce
 5. Folder projektowy
 6. Plan projektu
 7. Formularze
 8. Konsultacje z opiekunem według harmonogramu
 9. Szablon prezentacji podsumowującej projekt

 

Organizacja działań

1. Inicjacja projektu

2. Ustalenie sposobu komunikacji z Opiekunem programu oraz członkami zespołu

3. Określenie Lidera i podliderów wybranego narzędzia

4. Określenie terminów spotkań projektowych

* grupa projektowa

* komitet sterujący

Rozpoczynając poziom Black Belt uzyskujesz dostęp do dedykowanych kursów online, które wprowadzą Cię merytorycznie w tematykę wybranego narzędzia lean oraz niezbędne kompetencje liderskie.

Opiekun programu omówi z Tobą formułę realizacji, przekazując do dyspozycji plan certyfikacji, a także niezbędne narzędzia, standardy i formularze. Wspólnie ustalony kalendarz prac ukierunkowany na systemowe działanie, przeprowadzi Cię przez poszczególne etapy projektu. Kamieniami milowymi są tutaj m.in. inicjacja projektu, planowanie projektu, analiza stanu obecnego, szkolenie liderów, prowadzenie warsztatów, wdrożenie i testowanie rozwiązań w obszarze pilotażowym, rozszerzenie koncepcji na dalsze obszary, lessons learned oraz podsumowanie rezultatów projektu. Nieodłącznym następstwem tych kamieni milowych jest standaryzacja wypracowanych rozwiązań oraz monitorowanie wyników. Regularne konsultacje pomogą Ci w osiągnięciu postępu prac, a Opiekun będzie dla Ciebie wsparciem w wyznaczaniu drogi optymalizacji oraz przeprowadzeniu faktycznego wdrożenia.

Program Lean Lider Black Belt zorganizuje Twoją pracę wyznaczając konkretne zadania, wymagając od Ciebie przygotowania materiałów, a także niezwykle ważnej współpracy warsztatowej z pozostałymi pracownikami.

Plan działania

Realizacja działań

 

1. Zbieranie informacji potrzebnych do organizacji działań

2. Planowanie projektu i potrzebnych kompetencji

3. Określenie zasad i formy komunikacji w projekcie

4. Analiza stanu obecnego

5. Realizacja szkoleń wewnętrznych (liderzy oraz pracownicy wybranych obszarów)

6. Realizacja warsztatów narzędziowych

7. Wdrażanie narzędzia – uruchomienie procesów związanych z wybranym obszarem pilotażowym

8. Testowanie wybranych rozwiązań oraz

9. Standaryzacja rozwiązań oraz szkolenie pracowników metodą TWI

10. Przekazanie narzędzia – rozszerzenie koncepcji

11. Stabilizacja i stworzenie systemu utrzymywania wdrożonych działań

12. Podsumowanie projektu oraz lessons learned

 

 

Certyfikacja

 

1. Potwierdzenie wyników – dostosowanych do wybranego obszaru

2. Podsumowanie projektu

* grupa projektowa

* komitet sterujący

 

 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Wyróżnienie – 200 000 zł oszczędności
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

Czego się nauczysz

 •  Metodycznego podejścia do organizacji działań z wybranego narzędzia
 • Wdrażania systemowych rozwiązań pozwalających osiągnąć określone rezultaty
 • Tworzyć grupę liderów wspierających działania optymalizacyjne
 • Działać w sposób pozwalający efektywnie wdrażać wybrane rozwiązania
 • Zarządzać zmianą i motywować pracowników
 • Rozwiązywać problemy – wybranymi metodami Problem Solving
 • Szkolić pracowników i wdrażać standardy metodą TWI
 • Uzyskasz oszczędności powyżej 200 000 zł (certyfikacja z wyróżnieniem)

 

 

Cena

9 450 zł netto

 

 

Dowiedz się więcej o narzędziach Lean

Lean Lider Black Belt - Lean Lider