Lean Lider Black Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom Black Belt jest dla osób mającej kompleksową wiedzę w zakresie obszarów Lean oraz chcącej specjalizować się w wybranym zakresie.

 

Czas trwania

 • 6 miesięcy

 

Co od nas dostajesz

 1. Kurs – Intro to Lean
 2. Kurs – dotyczący wybranego narzędzia
 3. Kurs – Lean Lider
 4. Kurs – Zarządzanie projektami w praktyce
 5. Folder projektowy
 6. Plan projektu
 7. Formularze
 8. Narzędzia Excel
 9. Szablon prezentacji podsumowującej projekt
 10. Konsultacje raz w tygodniu
 11. Możliwość konsultacji grupowych raz w miesiącu z innymi Liderami działającymi w danym temacie

 

Organizacja działań

 1. Inicjacja projektu
 2. Ustalenie sposobu komunikacji
 3. Określenie Lidera i podliderów wybranego narzędzia
 4. Określenie terminów spotkań projektowych
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Plan działania

Realizacja działań

 1. Zbieranie informacji potrzebnych do organizacji działań
 2. Realizacja szkoleń wewnętrznych
 3. Realizacja warsztatów narzędziowych
 4. Wdrażanie narzędzia – uruchomienie procesów związanych z wybranym obszarem
 5. Standaryzacja uruchomionych procesów
 6. Stabilizacja i stworzenie systemu utrzymywania wdrożonych działań

 

Certyfikacja

 1. Potwierdzenie wyników – dostosowanych do wybranego obszaru
 2. Podsumowanie projektu
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

 

 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Wyróżnienie – 200 000 zł oszczędności
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

Czego się nauczysz

 • Metodycznego podejścia do organizacji działań z wybranego obszaru
 • Wdrażania systemowych rozwiązań pozwalających osiągnąć określone rezultaty
 • Tworzyć grupę liderów wspierających działania optymalizacyjne
 • Działań pozwalających efektywnie wdrażać wybrane rozwiązania

 

 

 

Cena

9 450 zł

 

 

Dowiedz się więcej o narzędziach Lean

Lean Lider | Lean Lider Black Belt