Lean Lider Green Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom Green Belt jest dla osób mających podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu Lean oraz chcących działać w celu optymalizacji procesów.

 

 

Czas trwania

 • 3 miesiące

 

Co od nas dostajesz

 1. Kurs – Intro to Lean
 2. Kurs – Lean Lider
 3. Kurs – Zarządzanie projektami w praktyce
 4. Folder projektowy
 5. Plan projektu
 6. Formularze
 7. Narzędzia Excel
 8. Szablon prezentacji podsumowującej projekt
 9. Konsultacje raz w tygodniu
 10. Możliwość konsultacji grupowych raz w miesiącu z innymi Liderami działającymi w danym temacie

 

Organizacja działań

 1. Inicjacja projektu
 2. Ustalenie sposobu komunikacji
 3. Określenie terminów spotkań projektowych
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Plan działania

Realizacja działań

 1. Zbieranie informacji
 2. Analiza danych
 3. Priorytetyzacja procesów
  • Obserwacja procesów
  • Identyfikacja strat
  • Określanie potencjału optymalizacyjnego
  • Wybranie obszaru pilotażowego
 4. Analiza stanu obecnego
  • Określanie stanu przyszłego
  • Wdrożenie wybranych działań
  • Standaryzacja wdrożonych zmian
 5. Zdefiniowanie projektów optymalizacyjnych
 6. Zdefiniowanie Mapy Drogowej Transformacji

 

Certyfikacja

 1. Potwierdzenie wyników
 2. Podsumowanie projektu
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

 

 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Wyróżnienie – 50 000 zł oszczędności
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

Czego się nauczysz

 • Metodyki zarządzania projektami
 • Wdrożenia podejścia procesowego
 • Przeprowadzenia analizy kluczowych procesów
 • Określenia działań optymalizacyjnych dla kluczowych procesów
 • Określenia projektów do wdrożenia
 • Optymalizacji wybranego procesu
 • Uzyskania oszczędności powyżej 50 000 zł

 

 

 

Cena

5 249 zł

 

Lean Lider | Lean Lider Green Belt