Lean Lider Green Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Jesteś pracodawcą, kierownikiem i chcesz otworzyć przed swoimi pracownikami ustrukturyzowaną ścieżkę rozwoju, która jednocześnie przyniesie wymierne rezultaty dla organizacji? Poziom Green Belt  to ustrukturyzowana ścieżka rozwoju dla Twoich pracowników. Skierowana do osób posiadających podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu Lean, chcących jednocześnie zbudować praktyczne zaplecze metodyczne. Program precyzyjnie wyznacza kierunek do podjęcia projektów optymalizacji procesów w przedsiębiorstwie. Struktura Green Belt przygotuje merytorycznie do podjęcia działań, wykorzystując pakiet kursów online, a następnie pokaże, w jaki sposób należy poprowadzić analizę firmy oraz projekty wdrożeniowe w oparciu o cykl PDCA. Zmieniając podejście, metodycznie podchodząc do optymalizacji procesów, Twoi pracownicy uzyskają realne rezultaty, przejawiające się zarówno w postaci oszczędności, jak i rozwijającej się kulturze organizacji. W osiągnięciu sukcesu będzie wspiera zespół specjalistów, którzy chętnie wymienią swoje doświadczenia i podzielą się dobrymi praktykami.  

 

 

Czas trwania

Czas trwania poziomu Lean Lider Green Belt to 3 miesiące do 6 miesięcy. Jego realizację możesz rozpocząć w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Czeka Cię kilka szczegółowo rozplanowanych etapów, które omówi z Tobą Opiekun programu tworząc harmonogram prac.

 

Co od nas dostajesz

Organizacja działań

 1. Inicjacja projektu
 2. Ustalenie sposobu komunikacji z Opiekunem programu
 3. Określenie terminów spotkań projektowych (12 spotkań)
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Rozpoczynając poziom Green Belt uzyskujesz dostęp do wybranych kursów online, które przygotują Cię merytorycznie do dalszych działań. Opiekun programu omówi z Tobą formułę realizacji, przekazując do dyspozycji plan projektu, a także niezbędne narzędzia, standardy i formularze. Wspólnie ustalicie kalendarz wykonywanych kroków, poprzez inicjację, sposób zbierania danych oraz ich analizę, obserwację procesów, identyfikację marnotrawstw, a także źródeł usprawnień. Regularne konsultacje pomogą Ci w osiągnięciu postępu prac, a Opiekun będzie dla Ciebie wsparciem w wyznaczaniu drogi optymalizacji oraz przeprowadzeniu faktycznego wdrożenia.

W ramach realizacji programu będziemy pracować nad poprawą lub usprawnieniem wybranego obszaru na bazie potrzeb Twojego przedsiębiorstwa.

 • OSZCZĘDNOŚCI Moduł, w ramach których, możesz realizować projekty takie jak: monitorowanie stanów magazynowych, analiza kosztów mediów i plan optymalizacji kosztów, organizacja procesów zamawiania materiałów i wyeliminowanie problemów z brakami magazynowymi.
 • PRACOWNICY Moduł, w ramach których, możesz realizować projekty takie jak: standaryzacja procesów, uproszczenie procesu wdrażania nowych pracowników, analiza zapotrzebowania na pracowników, wzrost efektywności poprzez dostosowanie zasobów do popytu.
 • ORGANIZACJA PRACY Moduł, w ramach których, możesz realizować projekty takie jak: wdrożenie systemu zarządzania procesami, wdrożenie tablic wizualnych, standaryzacja spotkań, 5S na wybranych obszarach i audyt na stanowiskach.
 

Zastanawiasz się dalej jak może wyglądać organizacja takiego projektu? Do Twojej dyspozycji zostanie przekazany kompletny, skrupulatnie przygotowany standard pracy wraz z harmonogramem. Otrzymasz również zadania do wykonania. Planowanym rezultatem jest osiągnięcie wymiernych oszczędności dla Twojego przedsiębiorstwa, co również wieńczy etap certyfikacji.  

 

 

 

Plan działania

Realizacja działań

 1. Zbieranie informacji
 2. Analiza danych
 3. Priorytetyzacja procesów
  • Obserwacja procesów
  • Identyfikacja strat
  • Określenie potencjału optymalizacyjnego
  • Wybranie obszaru pilotażowego
 4. Analiza stanu obecnego
  • Określanie stanu przyszłego
  • Wdrożenie wybranych działań
  • Standaryzacja wdrożonych zmian
 5. Zdefiniowanie projektów optymalizacyjnych
 6. Zdefiniowanie Mapy Drogowej Transformacji

 

Certyfikacja

 1. Potwierdzenie wyników
 2. Podsumowanie projektu
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Plan 12 spotkań 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Ukończenie dedykowanych kursów online
 • Wyróżnienie – 50 000 zł oszczędności
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

Czego się nauczysz

 • Metodyki zarządzania projektami
 • Wdrożenia podejścia procesowego
 • Przeprowadzenia analizy kluczowych procesów
 • Określenia działań optymalizacyjnych dla kluczowych procesów
 • Określenia projektów do wdrożenia
 • Optymalizacji wybranego procesu
 • Uzyskania oszczędności powyżej 50 000 zł

 

 

 

Cena

 

Cena 7 967 zł netto

Lean Lider Green Belt - Lean Lider