Lean Lider Master Black Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom Master Black Belt jest najwyższym etapem w programie certyfikacji. Dedykowany jest on osobom posiadającym specjalistyczną wiedzę z zakresu Lean, które chcą wdrożyć kompleksowy system operacyjny w oparciu o narzędzia i metody szczupłego zarządzania. Program stawia przed Tobą alternatywę ugruntowania i poszerzania wiedzy teoretycznej, przekazując do Twojej dyspozycji wszystkie kursy online. Co jednak najważniejsze poprowadzi Cię od strony praktycznej przez kluczową inicjację transformacji, projekty wdrożeniowe, aż po osiągnięcie rezultatu. W ramach Master Black Belt możesz liczyć na osobiste doradztwo specjalistów, a także dostęp do wypracowanych standardów i skutecznych praktyk. Realizacja całego przedsięwzięcia oparta jest o logiczną i spójną strukturę budowania wartości w przedsiębiorstwie, stawiając na celu zapewnienie efektywnej organizacji, płynnego przepływu, wykorzystywanie instrumentów do rozwiązywania problemów, a także standaryzację funkcjonowania narzędzi. Dzięki temu dowiesz się, jak samodzielnie podejmować inicjatywy optymalizacyjne, jak inspirować pracowników do ciągłego doskonalenia, a także rozwijać poziom kultury organizacji.

 

Czas trwania

Czas trwania poziomu Lean Lider Master Black Belt to 12 miesięcy. Jego realizację możesz rozpocząć w dowolnym okresie roku kalendarzowego. Czeka Cię szczegółowo zaplanowany program transformacji, którego etapy omówi z Tobą Opiekun, przedstawiając propozycję harmonogramu prac.

 

Co od nas dostajesz

 1. Dostęp do całej platformy KursyLean.pl dla firm
 2. Folder projektowy
 3. Plan projektu
 4. Formularze
 5. Narzędzia Excel
 6. Szablon prezentacji podsumowującej projekt
 7. Konsultacje z Opiekunem raz w tygodniu
 8. Możliwość konsultacji grupowych raz w miesiącu z innymi Liderami działającymi w danym temacie

 

Organizacja działań

 1. Inicjacja projektu
 2. Ustalenie sposobu komunikacji
 3. Określenie Lidera i podliderów wybranego narzędzia
 4. Określenie terminów spotkań projektowych
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Rozpoczynając poziom Lean Lider Master Black Belt uzyskujesz dostęp do wszystkich kursów online dostępnych na platformie. Materiały będą stanowić wsparcie merytoryczne w całorocznej drodze projektowej, a także dalszym doskonaleniu. Opiekun programu omówi z Tobą formułę realizacji, przekazując do dyspozycji rozbudowany plan projektu, a także niezbędne narzędzia, standardy i formularze ukierunkowane na transformacje.

Wspólnie ustalony kalendarz prac opiera się kluczowe działania organizacyjne takie jak: inicjacja projektu, ustalenie sposobu komunikacji w ramach spotkań indywidualnych, jak i grupowych, uruchamianie cyklicznych działań związanych z procedurami wdrożenia, a także organizacja warsztatów.  Nieodłączną częścią programu jest implementacja narzędzi i metod Lean Manufaturing, które możesz dokładnie prześledzić w poniższym planie. 

Przez cały czas trwania certyfikacji możesz liczyć na wsparcie Opiekuna programu, który wskaże Tobie oraz pozostałym członkom zespołu sprawdzoną drogę do zmiany funkcjonowania organizacji. Pomoże on w wyznaczaniu kamieni milowych, wykonywaniu pomniejszych zadań, a także monitorowaniu postępu prac. Ogół zabiegów skierowany jest na osiągnięcie znaczących rezultatów zarówno odnoszących się sfery miękkiej – kultury i świadomości, narzędziowej, a także finansowej (oszczędność rzędu 1 000 000 zł).

 

Plan działania

Realizacja działań

 1. Zbieranie informacji potrzebnych do organizacji działań
 2. Uruchomienie systemu szkoleń wewnętrznych
 3. Realizacja warsztatów narzędziowych
 4. Definiowanie struktury Liderów
 5. Określenie planu wdrożenia
 6. Wdrażanie narzędzi – określenie kierunku
  • Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI
  • Zarządzanie strategiczne
 7. Wdrażanie narzędzi – rozwiązywanie problemów
  • Koło jakości
  • 5S & VM – organizacja miejsca pracy
  • TPM – Całkowite Utrzymanie Maszyn
  • Standaryzacja
  • Six Sigma – zarządzanie odchyleniami
 8. Wdrażanie narzędzi – optymalizacja procesów
  • VSM – Mapowanie Strumienia Wartości
  • Kaizen – ciągłe doskonalenie
  • SMED – skrócenie czasu przezbrojenia
  • Logistyka Lean
  • Layout
 9. Standaryzacja funkcjonowania narzędzi
 10. Stabilizacja i stworzenie systemu utrzymywania wdrożonych działań

 

Dowiedz się więcej o wdrażanych narzędziach na KursyLean.pl

 

Certyfikacja

 1. Potwierdzenie wyników
 2. Podsumowanie projektu
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

 

 

 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Wyróżnienie – 1 000 000 zł oszczędności
 • Stworzenie struktury Liderów Lean w kluczowych obszarach
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

 

Czego się nauczysz

 • Wdrażać kompleksowy system operacyjny oparty na zasadach i metodach Lean
 • Tworzyć strukturę liderów pracujących nad tworzeniem kultury ciągłego doskonalenia
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze określenia kierunku
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze rozwiązywania problemów
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze optymalizacji procesów
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze budowania kultury Lean

 

 

 

 

Cena

14 950 zł netto

 

 

Dowiedz się więcej o Transformacji Lean

Lean Lider Master Black Belt - Lean Lider