Lean Lider Master Black Belt

Dla kogo jest certyfikacja

Poziom Master Black Belt jest dla osób mających specjalistyczną wiedzę w obszarach Lean i chcących nauczyć się wdrażań system operacyjny i strukturę Liderów którzy go wspierają, kierując się zasadami i metodami szczupłego zarządzania.

 

Czas trwania

 • 12 miesięcy

 

Co od nas dostajesz

 1. Dostęp do całej platformy KursyLean.pl dla firm
 2. Folder projektowy
 3. Plan projektu
 4. Formularze
 5. Narzędzia Excel
 6. Szablon prezentacji podsumowującej projekt
 7. Konsultacje raz w tygodniu
 8. Możliwość konsultacji grupowych raz w miesiącu z innymi Liderami działającymi w danym temacie

 

Organizacja działań

 1. Inicjacja projektu
 2. Ustalenie sposobu komunikacji
 3. Określenie Lidera i podliderów wybranego narzędzia
 4. Określenie terminów spotkań projektowych
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

Plan działania

Realizacja działań

 1. Zbieranie informacji potrzebnych do organizacji działań
 2. Uruchomienie systemu szkoleń wewnętrznych
 3. Realizacja warsztatów narzędziowych
 4. Definiowanie struktury Liderów
 5. Określenie planu wdrożenia
 6. Wdrażanie narzędzi – określenie kierunku
  • Zarządzanie procesami i wskaźniki KPI
  • Zarządzanie strategiczne
 7. Wdrażanie narzędzi – rozwiązywanie problemów
  • Koło jakości
  • 5S & VM – organizacja miejsca pracy
  • TPM – Całkowite Utrzymanie Maszyn
  • Standaryzacja
  • Six Sigma – zarządzanie odchyleniami
 8. Wdrażanie narzędzi – optymalizacja procesów
  • VSM – Mapowanie Strumienia Wartości
  • Kaizen – ciągłe doskonalenie
  • SMED – skrócenie czasu przezbrojenia
  • Logistyka Lean
  • Layout
 9. Standaryzacja funkcjonowania narzędzi
 10. Stabilizacja i stworzenie systemu utrzymywania wdrożonych działań

 

Certyfikacja

 1. Potwierdzenie wyników
 2. Podsumowanie projektu
  • grupa projektowa
  • komitet sterujący

 

 

 

 

 

 

 

Warunki zaliczenia

 • Wyróżnienie – 1 000 000 zł oszczędności
 • Stworzenie struktury Liderów Lean w kluczowych obszarach
 • Zaliczenie – postępowanie według standardu

 

 

Czego się nauczysz

 • Wdrażać kompleksowy system operacyjny oparty na zasadach i metodach Lean
 • Tworzyć strukturę liderów pracujących nad tworzeniem kultury ciągłego doskonalenia
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze określenia kierunku
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze rozwiązywania problemów
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze optymalizacji procesów
 • Wdrażać systemowe rozwiązania w obszarze budowania kultury Lean

 

 

 

 

Cena

14 950 zł

 

 

Dowiedz się więcej o Transformacji Lean

Lean Lider | Lean Lider Master Black Belt