Lean Lider | Diagnoza – przetwórstwo tworzyw sztucznych